Készítette: Négyesi Péter POLBL2informatikatanár-matematikatanár
Témavezetők:
Oláhné Dr. Téglási Ilona egyetemi adjunktus
Az Euklideszi algoritmust bemutató webalkalmazás A kétváltozós lineáris diofantoszi egyenletet megoldó webalkalmazás Pitagoraszi számhármasokat generáló webalkalmazás A négyzetszám-tételeket bemutató webalkalmazás Hardy-Ramanujan taxi rendszámokat generáló webalkalmazás A Pell-egyenlet alapmegoldását előállító webalkalmazás Letöltöm/megtekintem a feladatgyűjteményt Kitöltöm a felhasználói elégedettségmérést