Problémamegoldást segítő webalkalmazások számelméletből

A négyzetszám-tételeket bemutató webalkalmazás

Készítette: Négyesi Péter POLBL2informatikatanár-matematikatanár
Témavezetők:
Oláhné Dr. Téglási Ilona egyetemi adjunktus

Adjon meg egy pozitív egész számot (a zárójeles kifejezések is megengedettek):


Összeadandók minimális hatványalapja (nem kötelező):

Végeredmény:

Brahmagupta-Fibonacci azonosság: (a2+b2) (c2+d2) =(ac+bd)2 +(ad-bc)2 =(ac-bd)2 +(ad+bc)2 Egyetlen egy 4k(8m+7) alakú pozitív egész szám sem áll elő 3 négyzetszám összegeként.

Minden természetes szám előáll 4 négyzetszám összegeként.
Értékelés:

Összesítés:
  •